Công bố số liệu phân tích, thống kê kết quả thi thử đợt 3 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 22/04/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội