(Clip 5) Chia sẻ của tiến sỹ Lê Thị Hồng Duyên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 5) Chia sẻ của tiến sỹ Lê Thị Hồng Duyên

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019