Chương trình đón Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (7/2022) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đón Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (7/2022)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sẽ tiếp đón và làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài về khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2021 – 2026.
Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2022.
Chương trình cụ thể như sau: