Hội nghị – Hội thảo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

UNC2023: Kỳ vọng về “sự kết nối” 

Hội thảo Quốc gia: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023) là hội thảo khoa học thường niên do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức.