lethuy – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lethuy

Trường Đại học Ngoại ngữ giữ chân, thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên trình độ cao với chính sách đổi mới, hiện đại, thấu cảm

Tháng 1/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống các giải pháp giữ chân, thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên trình độ cao”. Đề án được áp

Báo cáo thường niên 2023

ULIS Media trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành