lethuy – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lethuy

Workshop “Nghệ thuật Al-Qatt Al-Asiri”

Ngày 24/11/2023, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã tổ chức thành công Workshop “Nghệ thuật Al-Qatt Al-Asiri” của Saudi Arabia.  Tham dự chương trình có ThS. Phạm Thị Thuỳ Vân – Phó trưởng Bộ