TUẦN 31, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 31, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

THỨ HAI, 25/01/2021

 

14:00-15:30, tại P301, A1

Hiệu trưởng họp triển khai chương trình triển khai khóa tập huấn giáo viên, hợp tác giữa trường ĐHNN, ĐHQGHN với Văn phòng tiếng Anh khu vực châu Á (RELO).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH, Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT và BDNN), Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN).

THỨ BA, 26/01/2021

 

9:00 – 10:00, tại sân nhà A1, A2

Ban Giám hiệu tham dự khai mạc Lễ hội Ông đồ chào xuân Tân Sửu  2021.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức viên chức, người lao động, học sinh sinh viên trong Trường và khách mời.

10:00 – 11:00, tại sân nhà A1, A2

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tặng quà “Hỗ trợ chuyến xe về Tết” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Lân Trung (Hội đồng Tư vấn HT và PT), lãnh đạo và cán bộ: phòng CT và CT HSSV, phòng Đào tạo; đại diện Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khách mời.

THỨ TƯ, 27/01/2021

 

 

 

THỨ NĂM, 28/01/2021

 

8:30 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Chấp hành công Đoàn Trường, Bí thư ĐTN; Giáo sư, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ: trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó bộ môn trực thuộc Khoa; Trưởng, Phó các tổ chuyên môn thuộc trường THPT CNN, trường THCS Ngoại ngữ.

(Lưu ý: cán bộ tham gia là viên chức của Trường)

10:30 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham dự họp Đảng ủy trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

13:00 – 17:00, tại Trường THPT CNN

PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia điều phối chương trình “Định hướng nghề nghiệp-Thiết kế tương lai cho học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ”.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng dự họp chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp-Hợp tác Phát triển.

Thành phần tham dự: toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng HTCH-HTPT.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp về xây dựng Quy định quản lý lắp đặt, in treo, sử dụng băng rôn và các loại hình tương tự ở trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV)

THỨ SÁU, 29/01/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát hoạt động Văn phòng Ban chỉ đạo đề án FIRE; công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội FIRE DAY và Ngày hội việc làm ULIS Job fair 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV, Văn phòng Ban chỉ đạo đề án FIRE.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác thống kê giờ dạy cho giảng viên.

Thành phần tham dự: toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp về xây dựng nhiệm vụ quy hoạch Dự án trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (Phòng Quản trị) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại Homies B3

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp xây dựng môn học mới chương trình đào tạo Sư phạm tiếng Anh CLC.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng ĐT; đại diện BCN Khoa SPTA và nhóm giảng viên xây dựng môn học mới.

7:00 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Hội thảo quốc tế: “Xu thế mới về đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam”.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHCN, Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL, giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc, quản lý dự án AKS Core, báo cáo viên và khách mời.

THỨ BẢY, 30/01/2021

 

8:00 – 17:00, tại các Homies

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự khóa đào tạo “Công dân tích cực và khát vọng khởi nghiệp cùng doanh nghiệp xã hội” dành cho sinh viên trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, ĐTN-HSV và các sinh viên đã đăng ký tham dự.

CHỦ NHẬT, 31/1/2021

 

8:00 – 17:00, tại các Homies

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự khóa đào tạo “Công dân tích cực và khát vọng khởi nghiệp cùng doanh nghiệp xã hội” dành cho sinh viên trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, ĐTN-HSV và các sinh viên đăng ký tham dự.

9:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông tham dự Tập huấn thẩm định, biên tập bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo Quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: cán bộ phòng KHCN, nhóm tham gia tập huấn biên tập kỷ yếu Hội thảo UNC2021 và khách mời.