TUẦN 13, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 13, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

THỨ HAI, 21/9/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công tác quy hoạch 1/500 tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

13:45 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự tọa đàm: “Đại học Đổi mới sáng tạo: Quản trị chiến lược và phát triển thương hiệu”.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo thông báo số 1057/TB-ĐHNN ngày 16/9/2020; cán bộ và chuyên viên Trung tâm ĐBCL.

16:00 – 17:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với ca trưởng Tổ Bảo vệ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Trần Xuân Hoàn, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Khương, Nguyễn Minh Tuấn (P.QT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV) và khách mời.

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 22/9/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng vi video kỷ niệm 65 năm thành lập Trường.

Thành phần tham dự: các ông bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN); Hoàng Thị Mai Phương (BM.Ả Rập).

 

 

10:30-12:00, tại Teams Meeting 

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 5). 

Nội dung:

–         Can đảm để hạnh phúc (BCV: Trần Thị Thu Hiền-Trung tâm Khảo thí)

–         Chuyển đổi số thời Covid-19 (BCV: Nguyễn Phú Chiến – Trường THCS Ngoại ngữ)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, Tổ phó Trường THPT CNN, THCS NN; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; cán bộ và giảng viên quan tâm.                                                          

THỨ TƯ, 23/9/2020

 

8:00-10:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp Nhóm chuyên trách điều chỉnh CTĐT sư phạm tiếng Anh CLC.

Thành phần tham dự: thành viên theo QĐ 1614/QĐ-ĐHNN ngày 14/9/2020 của Hiệu trưởng.

14:00-16:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự sinh hoạt chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Đảng viên Khoa Nhật, các Ban Đảng, các Bí thư chi bộ trong Trường.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tổ chức ULIS Book Fair 2020.

Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Ngô Bích Đào (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Thùy Linh (Trường THPT CNN), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

THỨ NĂM, 24/9/2020

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với tổ xây dựng.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

 10:30-12:00, tại Teams Meeting 

Ban giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 6). 

Nội dung:

–         Chuyển đổi số doanh nghiệp – những bài học thành công và những việc cần làm (BCV: Nguyễn Thị Lan Hường – Phòng Hành chính Tổng hợp)

–         Chuyển đổi số ở Ulis (BCV: Trịnh Hải Tuấn- Trung tâm CNTT – TT&HL).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, Tổ phó Trường THPT CNN, THCS NN; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường; Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; cán bộ và giảng viên quan tâm.                                                          

THỨ SÁU, 25/9/2020

 

8:00, tại Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, đường Dương Quảng Hàm

PHT.Nguyễn Xuân Long dự họp giao ban Qúy III/2020.

Thành phần tham dự: Phạm Đình Lượng (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).

9:15 – 10:45, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT); lãnh đạo và chuyên viên K.NN&VH Hàn Quốc.        

THỨ BẢY, 26/9/2020  
13:30 – 17:00, tại Trường Liên cấp Ngôi sao

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình tập huấn “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” cho Trường Liên cấp Ngôi sao.

Thành phần tham dự: giảng viên điều phối chương trình theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. Thứ Sáu, ngày 25/9/2020, từ 14:30 tại P.410, A1: tiếp đoàn Viện Đảm bảo chất lượng tới kiểm tra công tác chuẩn bị AUN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên: TT.ĐBCL, BM.NN&VH Ả Rập; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
  2. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2532/ĐHQGHN-ĐT ngày 04/9/2020 về thông báo chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2021, hạn nộp hồ sơ trước ngày 22/9/2020.
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2531/ĐHQGHN-ĐT ngày 04/9/2020 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2020-2021, hạn nộp hồ sơ trước ngày 22/9/2020.
  4. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2530/ĐHQGHN-ĐT ngày 04/9/2020 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản trong năm học 2020-2021, hạn nộp hồ sơ trước ngày 22/9/2020.
  5. Từ ngày 21/9/2020 đến 30/9/2020, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh học lớp CCCT.