TUẦN 02, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 02, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

THỨ HAI, 08/7/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo CLC tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Phạm Minh Trang (P.TCCB); Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và khách mời.

14:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự buổi tập huấn giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, văn phòng và toàn bộ giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ.

THỨ BA, 09/7/2019

 

 

 

THỨ TƯ, 10/7/2019

 

7:30 – 8:30, tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu dự “Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026”

Thành phần tham dự: Ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

14:00 –16:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 7/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng  các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng Khoa Sau đại học và Khoa ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 11/7/2019

 

 

 

THỨ SÁU, 12/7/2019

 

8:30 – 10:00, tại Hội trường Học viện Nông nghiệp (Gia Lâm, Hà Nội)

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ Khai giảng khóa đào tạo VB2 ngành tiếng Anh dành cho 55 cán bộ, giảng viên Học viện Nông nghiệp.

Thành phần tham dự: Đại diện BCN Khoa ĐTBDNN, giáo vụ và giảng viên trực tiếp giảng dạy.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNG về cải tạo, sửa chữa Khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1.  Ngày 07/7/2019 tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật đợt 1 năm 2019.
  2. Từ ngày 08/7/2019 đến 11/7/2019 Phòng Quản trị tổ chức nghỉ hè.
  3. Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019 Phòng Thanh tra và Pháp chế tổ chức nghỉ hè.
  4. Từ ngày 10/7/2019 đến 14/7/2019 Phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức nghỉ hè.