Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN Quý I năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN Quý I năm 2019

TRA CỨU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ I NĂM 2019
(Sử dụng mã số thuế cá nhân để tra cứu)

Lưu ý:

Định kỳ Trường sẽ tạm tính và trích nộp thuế từ tài khoản lương của cán bộ khoản thuế TNCN phát sinh trong kỳ. Cuối năm nhà trường sẽ quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Số thuế TNCN nộp thừa/thiếu sẽ được nhận lại/nộp bổ sung. Thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1 đến tháng 3 nhà trường sẽ trích nộp từ lương tháng 5/2019.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với phòng kế hoạch tài chính theo số điện thoại 0983.212.937 gặp cán bộ phụ trách Trần Thị Phương Châm email: phuongcham.nn@gmail.com.