Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2017:

Tải mẫu đơn đăng kí dự thi tại đây.