Thông báo về Hội thảo quốc gia tại Huế tháng 12/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo quốc gia tại Huế tháng 12/2019

Thân gửi các thầy cô thông báo Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ va Giảng dạy ngôn ngữ” lần thứ 5 tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế ngày 5 và 6 tháng 12 năm 2019.

Mong các thầy cô viết bài và tham dự Hội thảo.

Chi tiết trong file đính kèm.