Định dạng đề thi Tuyển sinh THPT chuyên Ngoại ngữ 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Định dạng đề thi Tuyển sinh THPT chuyên Ngoại ngữ 2017

>>> Download bộ định dạng đề thi tại đây <<<

1.Đề thi thử môn tiếng Anh

2. Đề thi thử môn Toán

3. Đề thi thử môn Văn

4. Đề thi thử môn tiếng Pháp

5. Đề thi thử môn tiếng Đức

6. Đề thi thử môn tiếng Hàn

7. Đề thi thử môn tiếng Nhật