Category Archives: Văn bản hướng dẫn

tai-xuong

Yêu cầu cấu trúc nội dung của bài báo khoa học

Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion). Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods,

rules5

Thể lệ gửi bài chuyên san nghiên cứu nước ngoài

Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, ngoại ngữ… Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc