Hội nghị – Hội thảo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hội nghị – Hội thảo

Hội thảo quốc tế Đại học Hà Nội

Trân trọng gửi đến Quý Thầy Cô thông báo và thư mời tham dự hội thảo quốc tế với chủ đề rất đa dạng do Đại học Hà Nội tổ chức tháng 11/2019.