Category Archives: Giới thiệu tổ chức Công đoàn

filo1

Công đoàn các đơn vị trực thuộc

TT Đơn vị 1 Công đoàn Phòng Hành chính Tổng hợp 2 Công đoàn Phòng Đào tạo 3 Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ 4 Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ 5 Công đoàn Phòng Quản trị 6 Công đoàn Phòng Hợp tác

brand-ulis-rbg-08

Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQG KHÓA VIII( NHIỆM KỲ 2012-2017) STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL CHỨC DANH 1 Nguyễn Văn Đoàn 0912.007.153 vandoan@gmail.com Chủ tịch 2 Nguyễn .T. thùy Linh 0913.387.376 thuylinh79cnn@gmail.com Phó chủ tịch 3 Đoàn T. Hồng

1-vnu_branding_logo_01_rgb

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2012 – 2017 Văn phòng ĐT (04) 37547197 – Email: vpcd@vnu.edu.vn Website: http://congdoan.vnu.edu.vn  Chủ tịch: Đinh Văn Hường   ĐT (04) 37547197 – Email: huongdv@vnu.edu.vn Các Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thảo   Nguyễn Quang Liệu  

img_0754

Công đoàn giáo dục Việt Nam

Quá trình thành lập Ngày 28/7/1929, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) được thành lập, từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức của giáo giới bắt đầu được hình thành ở

logo-cong-doan

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TLĐLĐ VN 1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn trong hệ thống chính trị – xă hội, là mối quan