lethuy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lethuy

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

ULIS Media giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong 1 năm qua, với những thành

Trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và sư phạm năm 2017 cho cán bộ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trong thời gian từ 05/11/2017-17/12/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cho 16 cán bộ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, bao gồm “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên