Thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo bằng thứ nhất và chương trình đào tạo bằng thứ hai) tốt nghiệp đợt tháng tháng 9 năm 2021 theo các nội dung sau đây:

  1. Thời gian và địa điểm:

      Sinh viên thuộc chương trình đào tạo bằng thứ nhất: Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng khoa.

       Sinh viên thuộc chương trình đào tạo bằng thứ hai: Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 nhận bằng tại Phòng Đào tạo (P.108 nhà A1).

       Sau thời gian trên, sinh viên các hệ nhận bằng và bảng điểm tại Phòng Đào tạo (P.108 nhà A1).

  1. Mượn trang phục cử nhân: Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp mượn áo cử nhân để chụp ảnh tại Phòng 304 nhà A1 vào ngày phát bằng. Sinh viên đến mượn trang phục mang theo giấy tờ tùy thân và Thẻ sinh viên.