Thông báo về việc tổ chức hoạt động “Ngày hội kết nối – ULIS Team Building Day” và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức hoạt động “Ngày hội kết nối – ULIS Team Building Day” và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thực hiện Chương trình công tác năm học của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công Trường và được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như căn cứ ý kiến thống nhất của Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Trường ngày 24/01/2019,

Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ban Nữ công tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2019 với chủ đề “Ngày hội kết nối – ULIS Team Building Day”.

1. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

  1. Thời gian: Ngày 08/3/2019 (Chương trình 01 ngày).

07h30 ngày 08/3/2019  đại biểu tập trung tại sân nhà A1, khởi hành đi Hòa Lạc.

15h00 ngày 08/3/2019 đại biểu xuất hành về Hà Nội.

  1. Thành phần:

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Trường.

– Khách mời: Đại diện Ban Thường vụ, Văn phòng, Ban Nữ công và Chủ nhiệm UBKT công đoàn ĐHQGHN; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường.

– Các cán bộ thỉnh giảng, giảng viên là người nước ngoài và các cán bộ hợp đồng tiết thuộc các đơn vị.

  1. Công đoàn các đơn vị báo cáo danh sách đăng ký tham dự:

– Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc bố trí cho cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị nghỉ hoạt động giảng dạy, phục vụ đào tạo và các hoạt động khác để tổ chức hoạt động, Công đoàn Trường yêu cầu các đơn vị thông tin nội dung thông báo này tới toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị mình để biết và tham gia hoạt động theo yêu cầu bắt buộc. Công đoàn các đơn vị trực thuộc lập danh sách cán bộ đơn vị mình (theo mẫu danh sách gửi kèm thông báo này) và báo cáo Ban Tổ chức (qua Văn phòng Công đoàn Trường) bằng văn bản trực tiếp và qua Email: haidoan.ulis@gmail.com chậm nhất là ngày 20/2/2019.

Các cán bộ vì điều kiện công tác của Nhà trường và đơn vị hoặc có lí do bất khả kháng không thể tham gia phải báo cáo Trưởng đơn vị và làm đơn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Trường để xem xét giải quyết.

Do thời gian tổ chức chương trình liền kề sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên để chủ động trong công tác tổ chức, chuẩn bị và để chương trình thành công tốt đẹp, đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nội dung, yêu cầu trên đây.