Thông báo về việc tổ chức chương trình “Hội Xuân ULIS 2024” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức chương trình “Hội Xuân ULIS 2024”

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức “Ngày Hội Việc Làm 2024” và “Hội Xuân ULIS 2024” và Thư ngỏ về chương trình.