Thông báo về việc tổ chức chương trình Talkshow 2022 – “Yêu đi đừng sợ” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức chương trình Talkshow 2022 – “Yêu đi đừng sợ”

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021 2022, nhm giúp sinh viên biết cách sống tích cực, yêu con người, yêu cuộc sống và thích ứng tốt hơn với cuộc sống, Trung tâm Tư vấn Phát triển cá nhân thông báo tổ chức chương trình Talk show trong học kỳ 2, năm 2021 2022 với chủ đề “YÊU ĐI ĐỪNG SỢ’.
Mục tiêu: Chương trình sẽ mang đến cho sinh viên:

Những điều ý nghĩa từ việc sống một cách tích cực, yêu và say sưa với con người, với cuộc sống
;
Những bí mật của của tình yêu đôi lứa
;
Tâm thế sẵn sàng thích ứng cùng cuộc sống học tập, sinh hoạt bình thường mới
;
Tâm thế sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, nguồn năng lượng mới để xây dựng cuộc sống với nhiều tình yêu và hạnh phúc.

Thông
tin cụ thể về buổi toạ đàm như sau:
1.
Diễn giả: Tạ Nhật Ánh; Thầy Tạ Chí Thành; Thầy Tạ Văn Hai
2.
Hình thức: trực tuyến qua Zoom meeting
3.
Thời gian: 19h 21h, thứ 4, ngày 09/3/2022
4.
Thành phần:
Toàn thể sinh viên trong trường;
Cán bộ và sinh viên thực tập tại UPC
5.
Link đăng ký: https://bit.ly/Yeudidungso
Sinh viên đăng ký theo link trước ngày 7/3/2022
.

BCN các Khoa, Bộ môn trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các Phòng, Ban, Trung tâm phổ biến thông báo này tới cán bộ giảng viên và sinh viên của đơn vị mình để triển khai thực hiện.
Trân trọng thông báo./.