Thông báo về việc tiếp tục thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 09/3/2020 – 15/3/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 09/3/2020 – 15/3/2020

Căn cứ Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Căn cứ kết luận ngày 07/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) của ĐHQGHN; Căn cứ Thông báo số 169/TB-ĐHNN ngày 02/3/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời về hình thức dạy – học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ 02/3/2020 – 15/3/2020; Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo:

  1. Từ ngày 09/3/2020 – 15/3/2020, các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường tiếp tục thực hiện hình thức dạy – học trực tuyến như Thông báo số 169/TB-ĐHNN ngày 02/3/2020, không tổ chức cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh học tập trung tại các giảng đường.
  2. Công tác dạy – học trực tuyến phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và lấy ý kiến phản hồi của người học về việc dạy – học trực tuyến.
  3. Các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường chủ động thông báo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (đang có mặt tại Hà Nội) của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến, đồng thời hạn chế di chuyển, tiếp xúc nơi đông người.
  4. Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên lịch học trực tuyến các môn chung mời giảng (Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Logic học đại cương, …), đồng thời phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông-Học liệu hỗ trợ giảng viên ngoài Trường thực hiện bài giảng trực tuyến khi cần thiết.
  5. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) của Trường phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động truyền thông, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và người học.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường, của ĐHQGHN, cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trân trọng thông báo./.