Thông báo tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học”

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học” dành cho Giáo viên, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhà Trường giao năm học 2022 – 2023, Trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân kết hợp với Trung tâm Inner Space, trực thuộc các Hội liên hiệp UNESCOViệt Nam tổ chức chương trình Workshop trải nghiệm “Tạo dựng bầu không khí tích cực trong lớp học” dành cho Giáo viên, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông tin cụ thể như sau:
Mục tiêu:
Khóa học hướng dẫn tạo xây dựng một bầu không khí tích cực trong lớp học được tổ chức với các hoạt động trải nghiệm cởi mở, linh hoạt nhằm cùng các thầy cô tham gia chương trình:
– Nhận biết tác động, ảnh hưởng của những yếu tố tiêu cực và tích cực đến trạng thái, cảm xúc của con người.
– Loại bỏ đi vòng luẩn quẩn của cách ứng xử bất hợp lý, gây tổn thương, sợ hãi, chống đối, trách cứ, đổ lỗi, giận dữ, trả thù.
– Biết cách xây dựng các giá trị tích cực trong lớp học như: An toàn, Yêu thương, Thấu hiểu, Lắng nghe và Tôn trọng.
– Lắng nghe những chia sẻ thực tế những kinh nghiệm xây dựng bầu không khí tích cực trong lớp học từ diễn giả của chương trình.
Đối tượng tham gia: Giáo viên, Giảng viên chủ nhiệm (bắt buộc); Giảng viên, giáo viên, chuyên viên các phòng ban quan tâm đăng ký tham gia.
Thời gian tổ chức: 9:00 – 12:00, Chủ nhật, ngày 11 tháng 09 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Số 2, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giảng viên, chuyên viên đăng ký theo đường link: https://tth.vn/Nwtv (Thời hạn đăng ký trước thứ 6, ngày 09 tháng 09 năm 2022).
Diễn giả của chương trình:
1. TS. Đặng Kim Nhung (TS chuyên ngành toán cơ – tức toán ứng dụng trong cơ học)
Đã có kinh nghiệm gần 50 năm giảng dạy hệ đại học và sau đại học tại nhiều trường Đại học; Là Chủ nhiệm đề tài thuộc lĩnh vực “Giới và Phát triển” – chương trình hợp tác Việt Nam – Hà Lan; Là tác giả của trên 40 bài báo được đăng tải trên các tạp chí có uy tín về các lĩnh vực: Toán ứng dụng; Kinh tế; Xã hội nhân văn; Giới và Phát triển; Tinh thần học… Trong nhiều năm là hiệu phó phụ trách đào tạo tại ĐH. Thăng Long và hiện nay là thành viên Hội đồng Trường, TS Nhung có rất nhiều đóng góp cho hoạt động của Trung tâm Inner Space khi tham gia trong ban cố vấn của Trung tâm từ những ngày đầu.
2. Cô Nguyễn Vũ Diệu Oanh
Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm làm việc trong các tổ chức Phi chính phủ Phát triển Quốc tế (INGO) và gần 10 năm trong lĩnh vực Phát triển con người và Quản trị thay đổi từ bên trong. Chị là người hướng dẫn một số các chương trình, chuỗi sự kiện làm mạnh giá trị bản thân dành cho cộng đồng tại Trung tâm Inner Space như: Trạm thiền trưa, Tạo dựng bầu không khí tích cực trong gia đình, Dám bứt phá, Chạm vào bình yên… Tất cả các công việc mà chị lựa chọn đều hướng về việc mang lại giá trị và tạo dựng sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.
BCN các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng, Ban, Trung tâm phổ biến thông báo này tới cán bộ giảng viên của đơn vị mình để triển khai thực hiện.
Trân trọng thông báo./.