Thông báo thời gian nhận bảng điểm (kết quả thi) HSK và HSKK ngày 20/5/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thời gian nhận bảng điểm (kết quả thi) HSK và HSKK ngày 20/5/2017

Phòng Hợp tác và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội trân trọng thông báo thời gian nhận bảng điểm (kết quả thi) HSK và HSKK ngày 20 tháng 5 năm 2017 cụ thể như sau:

 

  1. Địa điểm: tại nơi đăng ký, Phòng 407- Nhà A1, Phòng HTPT Trường ĐHNN-ĐHQGHN
  2. Thời gian:

Đợt 1:  từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2017

Sáng:         9h – 11h30

Chiều:       14h- 16h30

Đợt 2:  từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017

Sáng:         9h – 11h30

Chiều:       14h- 16h30

  1. Lưu ý:Đề nghị các bạn thí sinh đến nhận bảng điểm theo đúng thời gian trên.

Khi đến nhận kết quả thi, thí sinh bắt buộc xuất trình thẻ dự thi. Trường hợp thí sinh nhờ người khác đến nhận kết quả, phải có giấy ủy quyền ghi rõ họ tên, số CMT/hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại của thí sinh và của người được ủy quyền nhận thay. Giấy ủy quyền có thể viết tay hoặc đánh máy theo mẫu gửi kèm và không cần xác nhận địa phương/ cơ quan. Người được ủy quyền bắt buộc phải mang theo CMTND

Phòng Hợp tác và Phát triển – Trường ĐHNN-ĐHQGHN