ULIS BỐN PHƯƠNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ULIS BỐN PHƯƠNG

[ULIS BỐN PHƯƠNG] Em có thích Hồng Kông không?

Đã bao giờ bạn có ý định và mong muốn được cầm trong tay chiếc “pát pọt” mang tên mình và đi “du hí” cũng như học tập tại một đất nước khác, trải nghiệm nền văn hóa mới, con người mới? Nhưng cũng đã