Trường Sĩ quan Lục quân I – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Trường Sĩ quan Lục quân I

Bế giảng và trao bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E ngành tiếng Anh Chương trình Văn bằng 2 hệ VLVH Liên kết với Trường Sĩ quan Lục quân I

Ngày 10/05/2022 đã diễn ra lễ bế giảng và trao bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E ngành tiếng Anh Chương trình Văn bằng 2 hệ VLVH Liên kết giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Trường Sĩ quan Lục quân I – Bộ Quốc