thơ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: thơ

Chùm thơ: “Những người thầy ULIS”

Chùm thơ “Những người thầy ULIS” là sáng tác của một giảng viên Khoa Tiếng Anh của Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Chùm thơ ban đầu có 4 bài thơ: Người thầy mới, Người thầy giản dị, Người thầy sáng tạo, Người thầy “làm việc nhỏ với tâm