sổ tay sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên 2023

Chào mừng ULISers K57 đến với Trường U, nơi sẽ lưu giữ 4 năm thanh xuân của các bạn! Với khẩu hiệu “Creating Opportunities Together- Cùng nhau kiến tạo cơ hội”, ULIS tự hào là một trong những ngôi trường đào tạo ngoại ngữ hàng

Sổ tay Sinh viên ULIS 2022

Chào mừng ULISers K56 đến với Trường U, nơi sẽ lưu giữ 4 năm thanh xuân của các bạn!  Với khẩu hiệu “Creating Opportunities Together- Cùng nhau kiến tạo cơ hội”, ULIS tự hào là một trong những ngôi trường đào tạo ngoại ngữ hàng

Sổ tay sinh viên Đại học Ngoại ngữ 2017

Nhằm chào đón K51 và giúp các em sinh viên hiểu thêm về trường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện ấn phẩm Sổ tay sinh viên 2017. Cuốn sổ này chứa đựng những thông tin cơ