sản phẩm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: sản phẩm

Sổ tay sinh viên Đại học Ngoại ngữ 2017

Nhằm chào đón K51 và giúp các em sinh viên hiểu thêm về trường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện ấn phẩm Sổ tay sinh viên 2017. Cuốn sổ này chứa đựng những thông tin cơ