Lịch thi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Lịch thi

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 21 và 22/04/2018)

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo lịch thi tuyển sinh Sau đại học đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018 vào các ngày 21 (Thứ Bảy) và 22 (Chủ nhật) tháng 04 năm 2018 như