lịch bảo vệ luận án tiến sĩ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: lịch bảo vệ luận án tiến sĩ

Thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2019 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học

Thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2018 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học