lãnh đạo nữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: lãnh đạo nữ

Thông báo về tổ chức hội thảo quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông”

“Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông” là một sự kiện quy mô được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Chương trình Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê