khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: khoa tiếng Anh

Giới thiệu Khoa tiếng Anh

KHOA TIẾNG ANH Với nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng, Khoa Tiếng Anh (The Falcuty of English) ngày càng phát triển và trở thành một khoa đào tạo lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển nói chung của Trường Đại học Ngoại