khóa học thực nghiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: khóa học thực nghiệm

Tổ chức chuyến đi thực nghiệm và bế giảng khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Trong hai ngày 6 và 7/9/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức chuyến đi thực nghiệm tại Ninh Bình và tổ chức lễ bế giảng cho các học viện chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Khai giảng khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 05/09/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng cho khóa học thực nghiệm chương trình phiên dịch và du lịch dành cho cán bộ ngoại vụ, lễ tân ngoại giao và thuyết minh du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc