JHSC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: JHSC

Trường Đại học Ngoại ngữ làm việc với Nghiệp đoàn Hỗ trợ Nhân lực Nhật Bản về việc tổ chức chương trình thực tập sinh

Ngày 23/06/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Nghiệp đoàn Hỗ trợ Nhân lực Nhật Bản (JHSC) về việc tổ chức chương trình thực tập sinh cho sinh viên, học viên tại Nhật