hướng dẫn – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hướng dẫn

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng email VNU mới

ĐHQGHN vừa chuyển đổi sang hệ thống email mới, Trung tâm Ứng dụng CNTT xin trân trọng thông báo đến Quý thầy/cô và người sử dung VNU về việc ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ MÁY CHỦ GỬI THƯ ĐI đối với các phần mềm Mail Client