họp hội đồng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: họp hội đồng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014: Đề tài: 越南学生现代汉语离合词习得研究 (Nghiên cứu quá