Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và sư phạm năm 2017 cho cán bộ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trong thời gian từ 05/11/2017-17/12/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cho 16 cán bộ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, bao gồm “Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên