Hòa Lạc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hòa Lạc

Hòa Lạc – Nơi lưu giữ và thấm đẫm tình cảm thầy trò

Ngày 7/6/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức chuyến thăm sinh viên Khóa QH.2018 đang học tập giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh, ĐHQGHN ở Hòa Lạc, Hà Nội. Đoàn công tác bao gồm Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu Trưởng Ngô Minh Thủy, các thầy cô cán bộ phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Công tác HSSV, phòng Hành chính – Tổng hợp và các khoa đào tạo.