20202021.tuan44 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan44

Tọa đàm: Từ trang sách đến trải nghiệm

Ngày 26/4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Từ trang sách đến trải nghiệm”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL tổ