20202021.tuan33 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan33

KIÊN TÂM XUYÊN THẠCH (堅心穿石)

Lại một mùa xuân mới đã tới, cả không gian trời đất giao hòa, sức sống mới dâng tràn, lòng người càng rạo rực, trẻ như lớn lên, già như trẻ lại, ai cũng mong gửi gắm niềm tin, mơ ước vào một năm mới