Kết quả tìm kiếm cho “hsk” – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Search Results for: hsk

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2022). Chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.