Tra cứu kết quả xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố kết quả xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2017. Thí sinh sử dụng số CMTND để tra cứu kết quả.

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Ghi chú:

– Điểm xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm Ngoại ngữ x 2 ) làm tròn về 0,25 + (điểm ưu tiên /3) x 4

– Thí sinh XÁC NHẬN Nhập học trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn (từ 8h00 ngày 02/08/2017 đến 17h00 ngày 08/08/2017).