[Infographic] Thông tin tuyển sinh đại học dự kiến năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội