Hướng dẫn thu học phí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Hệ Trung học cơ sở

- Học phí có bao gồm các môn nâng cao, bổ trợ, các hoạt động tăng cường, trải nghiệm sáng tạo, bán trú: 3.200.000đ/1 tháng x 9 tháng.
- Các khoản thu chi hộ: thu theo số thực tế và được thông báo trước mỗi đợt thu.

2. Đào tạo Trung học phổ thông Chuyên

- Mức học phí hệ chuyên: 300.000 đồng/tháng x 9 tháng.
- Mức học phí hệ không chuyên: 3.180.000 đồng/tháng x 9 tháng.

3. Đào tạo Đại học chính quy

     3.1 Sinh viên khóa QH.2021 trở về trước
     3.1.1. Sinh viên hệ chuẩn
- Học phí: 1.200.000 đồng/tháng x 10 tháng, chia thành 2 đợt (tương đương 330.000 đồng/tín chỉ).
     3.1.2 Sinh viên hệ Chất lượng cao theo Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
- Học phí: 3.500.000 đồng/tháng x 10 tháng, chia thành 2 đợt (tương đương 920.000 đồng/tín chỉ).

     3.2 Sinh viên tuyển mới năm 2022
     3.2.1. Sinh viên học chương trình Ngôn Ngữ: Nga, Ả Rập
- Học phí: 1.200.000 đồng/tháng x 10 tháng, chia thành 2 đợt (tương đương 330.000 đồng/tín chỉ).
     3.2.2 Sinh viên học chương trình Ngôn Ngữ: Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật, Hàn
- Học phí: 3.500.000 đồng/tháng x 10 tháng, chia thành 2 đợt (tương đương 920.000 đồng/tín chỉ).

     3.3 Học lại, học cải thiện điểm, học các học phần tự chọn tự do
Mức học phí sẽ được nhân hệ số so với học phí học lần đầu.
+ Học lại, học cải thiện: hệ số 1
+ Học các học phần tự chọn tự do: hệ số 1,5

     3.4 Miễn học phí do chuyển điểm
- Sinh viên đi thực tập nước ngoài được miễn học phí số tín chỉ được công nhận tại Đại học Ngoại Ngữ.
HP được miễn = số tín chỉ được công nhận x định mức một tín chỉ
+ Trường hợp sinh viên không phải đóng học phí bên trường đối tác: sinh viên đóng 100% học phí theo quy định của Trường Đại học Ngoại Ngữ. Học phí sinh viên nộp dùng để chi cho việc giảng dạy sinh viên, giảng viên trao đổi của phía đối tác, phát triển chương trình liên kết.
+ Trường hợp sinh viên phải đóng học phí bên trường đối tác: sinh viên được miễn học phí những tín chỉ được công nhận tại Trường Đại học Ngoại Ngữ.

4. Đào tạo đại học chương trình thứ hai (bằng kép)

- Học phí đối với khóa tuyển sinh trước năm 2021 : 370.000 đồng/tín chỉ.
- Học phí đối với khóa tuyển sinh từ năm 2021: 450.000 đồng/tín chỉ.

5. Hệ vừa làm vừa học

- Đào tạo tại Trường: 14.700.000 đồng/năm.
- Đào tạo theo các hợp đồng với các đơn vị ngoài trường: mức thu theo thỏa thuận với từng đơn vị.

6. Liên kết đào tạo đại học với nước ngoài

Theo thỏa thuận với từng đối tác liên kết và được thông báo trong thông báo tuyển sinh.

7. Đào tạo Sau đại học

- Đào tạo thạc sỹ: 1.800.000 đồng/tháng x 10 tháng, học phí học lại: 550.000 đồng/tín chỉ.
- Đào tạo tiến sỹ: 3.000.000 đồng/tháng x 10 tháng = 30.000.000 đồng
- Đào tạo Sau đại học liên kết quốc tế:
   + Giai đoạn 1 (lớp PG): 22.000.000 đồng
   + Giai đoạn 2 (liên kết với Đại học Southern Newhampshire): theo thỏa thuận với từng đối tác liên kết.

8. Học phí đối với người nước ngoài

- Hệ đào tạo đại học chính quy: 5.800.000 đồng/tháng x 10 tháng, tương đương 1.615.000 đồng/tín chỉ.
- Hệ đào tạo Sau đại học:
   + Đào tạo Thạc sỹ: 6.000.000 đồng/tháng x 10 tháng.
   + Đào tạo Tiến sỹ: 8.500.000 đồng/ tháng x 10 tháng.
- Lớp Dự bị đại học: 6.200.000 đồng/tháng x 10 tháng.
- Đối với sinh viên trao đổi, lớp Tiếng Việt, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn …: mức học phí được tính trên nguyên tắc thỏa thuận với người học, với đối tác, đảm bảo lấy thu bù chi, có tích lũy và được Hiệu trưởng phê duyệt.