Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn năm 2017

Trong tháng 01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn cho các khoa đào tạo. Cụ thể là cho Khoa NN&VH Nga (16/01), Khoa NN&VH Pháp (17/01), Khoa NN&VH Hàn Quốc (18/1) và Khoa Sư phạmTiếng Anh (19/1).

thanh-doan-hai-phong-gop-y-du-thao-van-kien-dai-hoi-dang-lan-thu-12

Đây là chuỗi sự kiện được tổ chức để ghi nhận hiệu quả công tác Đoàn hội của các Liên chi trong kỳ đầu năm học 2016 – 2017 và nhằm chuẩn bị cho hoạt động trong thời gian còn lại của năm học.