Công văn về việc tăng cường tiết kiệm điện – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn về việc tăng cường tiết kiệm điện

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:  08/CĐ-ĐHNN

(V/v tăng cường tiết kiệm điện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trong Trường.

 Căn cứ Thông báo số 528/TB-ĐHNN ngày 04/5/2017 của Hiệu trưởng về việc đảm bảo an toàn cháy nổ và sử dụng tiết kiệm nguồn điện, Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn các đơn vị phổ biến đến cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình thực hiện tốt những nội dung sau:

Không sử dụng các thiết bị điện ngoài mục đích phục vụ công tác, hoạt động của đơn vị, không sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện cá nhân có công suất lớn như bếp điện, lò vi sóng, máy sấy, nồi cơm điện, bếp đun hồng ngoại hoặc bếp từ….và không tổ chức nấu ăn tại phòng làm việc.

Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Các đơn vị và cá nhân không được tự do đấu nối điện từ nguồn vào nơi làm việc, trường hợp có nhu cầu sử dụng thiết bị dùng điện công suất lớn cần báo cáo Nhà trường và bộ phận chuyên môn để có phương thức sử dụng hợp lý, hiệu quả.

– Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, không cưỡng bức thiết bị điện hoạt động công suất tối đa nhằm đảm bảo tuổi thọ thiết bị và tránh tiêu thụ nguồn điện lớn.

– Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ sử dụng chế độ làm mát từ 250C trở lên, tắt điều hòa trước 30 phút trước khi hết giờ làm việc, dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng, tránh tổn thất điện năng.

– Cán bộ viên chức và người lao động các đơn vị có trách nhiệm nhắc nhở người học trong việc sử dụng điện cho phù hợp và tiết kiệm.

BCH Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn các đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hành tiết kiệm năng lượng trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bằng cách sử dụng điện hợp lý, góp phần thực hành chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Nơi nhận:

– Công đoàn các đơn vị (để thực hiện);

– Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

– Lưu: VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đoàn