Trung tâm Hợp tác Đông Á – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Hợp tác Đông Á

Tầng 4 Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
+84-986-150-784
https://www.facebook.com/Cearec/
thang.hizen@gmail.com
     
     
     

 • Trung tâm Hợp tác Đông Á có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu về ngôn ngữ, kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, đất nước học…, đồng thời tổ chức các hoạt động hợp tác giáo dục trong khu vực Đông Á.

 • Phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế, quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu và hợp tác giáo dục trong khu vực Đông Á.
 • Kết nối giữa các cơ quan nghiên cứu trong khu vực Đông Á, hình thành mạng lưới nghiên cứu trong khu vực Đông Á, tìm kiếm nguồn tài trợ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và hợp tác giáo dục trong khu vực.
 • Đầu mối tổ chức các hoạt động nghiên cứu nhóm giữa các nước trong khu vực Đông Á.
 • Tổ chức giới thiệu trao đổi giáo viên nghiên cứu, giảng dạy giữa các nước trong khu vực Đông Á.
 • Thiết kế và đầu mối thực hiện các chương trình thực tập cho sinh viên khu vực Đông Á (hiện là đối tác của trường) sang học tập tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
 • Giới thiệu các chương trình sau đại học tại nước ngoài với nhiều học bổng ưu đãi.
 • Nghiên cứu các mô hình quản trị đại học thành công của các trường Đại học ở khu vực Đông Á, kết hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức các hoạt động đưa cán bộ nhà trường đi học tập quản trị đại học tại nước ngoài, qua đó cung cấp một kênh tham mưu với nhà trường về hướng đi tự chủ đại học trong thời gian tới.

 • Tổ chức Tọa đàm Quốc tế “Hợp tác ở Châu Á và phát triển nguồn nhân lực ngày 29/03/2018. Tọa đàm Quốc tế thu hút nhiều chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc và hàng trăm đại biểu đến từ trong nước.
 • Từ năm 2018, Trung tâm nhận được tài trợ của Quỹ One Asia Nhật Bản trong việc xây dựng đề cương Học phần  “Tìm hiểu Cộng Đồng Châu Á”. Trung tâm mời nhiều chuyên gia trong và ngoài nước với nhiều chuyên môn khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, quốc tế học…. tham gia giảng dạy. Ngày 13/09/2018, Trung tâm tổ chức khai giảng Học phần “Tìm hiểu Cộng Đồng Châu Á” dành cho 50 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ.
 • Bắt đầu từ năm học 2018-2019, Trung tâm sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế vào tháng 12 hàng năm.