Phòng Hợp tác & Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Hợp tác & Phát triển

Phòng 405-407-408-409, Nhà A1
0243-66804462
ulis.international@vnu.edu.vn
 
  TS. Lưu Mạnh Kiên  ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phó Trưởng Phòng

 • Phòng Hợp tác và Phát triển có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng công tác hợp tác phát triển trong và ngoài nước của Trường.

 1. Xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch hợp tác phát triển của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế. Biên soạn tài liệu giới thiệu về Trường bằng các thứ tiếng nước ngoài.
 2. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các đối tác trong và ngoài nước.
 3. Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước và phục vụ cộng đồng.
 4. Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác quốc tế.
 5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường.
 6. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.
 7. Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường.
 8. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên
 9. Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1997)
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (1999)
 • Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (2011)
 • Bằng khen của Thứ trưởng Bộ Công an về thành tích bảo vệ an ninh Quốc gia (2013).
 • Năm 2016: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác và phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (Số: 666/QĐ-ĐHNN, ngày 25/01/2016)
 • Năm 2016, 2017: Tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển
 • Năm 2018: Ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm và bồi dưỡng chuyên môn (800/HD-ĐHNN, ngày 15/8/2018); Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ lưu học sinh tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (801/HD-ĐHNN, ngày 15/8/2018); Hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ chuyên gia nước ngoài (802/HD-ĐHNN, ngày 15/8/2018)