Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học

Nhà A3, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 
https://koreanstudies.ulis.edu.vn/
https://www.facebook.com/ULIS-AKS-CORE-114196566637837
ulis.akscore@gmail.com
TS. Trần Thị Hường 
Giám đốc

 • Trung tâm Hàn Quốc học có chức năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu đề tài các cấp, tổ chức hội thảo, chuyên đề bài giảng…
 • Tư vấn các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình hợp tác doanh nghiệp với nhà trường…
 • Cung cấp các dịch vụ học thuật, văn hóa, biên dịch tài liệu…

 • Tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về Hàn Quốc học và các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc.
 • Tổ chức các chương trình nghiên cứu về Hàn Quốc và những vấn đề liên quan.
 • Xây dựng học liệu, giáo trình về Hàn Quốc học (ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử).
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng kĩ năng chuyên sâu như: kĩ năng thuyết trình, biên – phiên dịch nâng cao, phương pháp giảng dạy tiếng Hàn Quốc.
 • Làm đầu mối kết nối giữa các đơn vị thành viên của Trường Đại học Ngoại ngữ với các trung tâm, các trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức của Hàn Quốc.

 • Trực tiếp triển khai và quản lý dự án “Xây dựng Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam”- gọi tắt là AKS Core, do Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương (AKS) tài trợ từ 1/8/2019 đến nay. Dự án dự kiến hoạt động trong 5 năm, với nhiều hạng mục quan trọng liên quan đến việc phát triển về nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.
 • Tổ chức 10 buổi Bồi dưỡng chuyên môn nội bộ để các giảng viên trong khoa trao đổi và trau dồi thêm lĩnh vực chuyên môn. (05 buổi vào năm 2019 và 05 buổi vào năm 2020).
 • Tổ chức 04 buổi bồi dưỡng chuyên môn do chuyên gia nước ngoài thuyết giảng.  (02 buổi vào năm 2019 và 02 buổi vào năm 2020).
 • Phối hợp tổ chức 02 Hội thảo Quốc tế về Hàn Quốc học (27/11/2019 và 29/1/2020), quy tụ hơn 50 giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, chuyên gia đầu ngành Hàn Quốc học trong và ngoài nước.
 • Tổ chức 01 buổi họp mặt(26/11/2019) giữa BGH Đại học Ngoại ngữ, Ban giám đốc dự án, thành viên của dự án và Ban quản lý dự án AKS Core bàn về việc phát triển ngành Hàn Quốc học tại Trường ĐHNN-ĐHQHN nói riêng và Việt Nam nói chung.
 • Kí kết 01 MOU với dự án “Bồi dưỡng nhân tài BK21 plus” của khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc (Tháng 7/2019).
 • Kí kết 02 MOU với Khoa Hàn Quốc, trường Đại học Hoàng Gia Chulalongkorn Thái Lan (tháng 3/2020) và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, Đại học Nữ Ehwa, Hàn Quốc (4/2021).
 • Đăng 10 bài tạp chí chuyên ngành trong nước, dịch 2 sách chuyên khảo (Ngôn ngữ học đối chiếu, Nội dung văn hóa ngôn ngữ Hàn Quốc cần biết khi học tiếng Hàn), xuất bản 2 sách chuyên khảo (Tổng mục Nghiên cứu HQH tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020, Thuật ngữ Ngôn ngữ học tiếng Hàn theo từng lĩnh vực).
 • Tạo trang cơ sở dữ liệu đầu tiên tổng hợp các nghiên cứu, hoạt động liên quan đến ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.